Startsida

Uminova Holdings verksamhet är en viktig del i Umeå universitets innovationsstödarbete

och bidrar till kommersialisering av kunskap och idéer från anställda och studenter

Uminovasfären består av Uminova Holding och dess dotter- och intressebolag

Uminova Holding
(100%)

Uminova Innovation (50,3%)

Umeå Biotech Incubator (100%)

Uminova eXpression (75%)

Uminova Invest (8,3%)

Epab
(48,5%)

USBE Executive
Education AB (100%)

CBRNE Training
Center AB
(50%)

Uminova Holdings huvuduppgift är styrning och uppföljning

av verksamheten i dess dotter- och intressebolag